Projektu pārskats 2020./2021. m.g.


Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Jaunie uzņēmēji

Sadarbībā ar BA Turība

J. Birzniece

2.

Jauno ģeogrāfu skola

Sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

I. Stola

3.

Sporto visa klase

Latvijas olimpiskā komiteja

V. Pocjute

I. Sproģe

4.

Nolietoto elektropreču vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Zaļā josta

I. Stola

5.

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

 

S. Šķubura

6.

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālais fonds

 

A. Aizkalne

 

7.

„Piens un augļi skolai”

Eiropas Komisija

             A. More

8.

“DALP 5. vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

L. Lauberga – Nikolova

9.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma”

Kultūras ministrija

I. Bumbiere

10.

Jauniešu apmaiņas projekts “Turn On Your Green Vision”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

L. Lauberga - Nikolova

Simona Stalidzāne

11.

Jauniešu apmaiņas projekts “Stop Cyberbullying”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

L. Lauberga - Nikolova

12.

"Mācību satura un vācu valodas integrēta apguve"

Gētes institūts Rīgā

S. Perševica

13.

"Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu mācīšanai pilsētā"

ES pētniecības un inovāciju programma "Apvārsnis 2020"

J. Birzniece

14.

"Nākotnes līderu akadēmija"

Fonds "New Direction", Lielbritānija

A. Timermanis

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs