Konsultācijas

Izraksts no noteikumiem  par skolēnu zināšanu vērtēšanu un pārcelšanu nākamajā klasē.

 

9. Konsultācijas

9.1. Priekšmeta skolotājs ir tiesīgs norādīt, kuriem skolēniem konsultācijas apmeklējums ir obligāts.

9.2. Skolēns par konsultācijām mācību priekšmetos var uzzināt konsultāciju grafikā (pie informatīvā stenda), dienasgrāmatā (ieraksta klases audzinātājas vadībā), pie priekšmeta skolotāja vai klases audzinātāja, skolas interneta mājas lapā.

9.3. Par konsultāciju apmeklējumu un apmeklējuma kontroli līdzatbildīgi ir skolēna vecāki.

9.4. Konsultācijas izmantojamas grūti apgūstamas vai kavētas vielas izpratnei un apguvei, atsevišķos gadījumos – nestandarta uzdevumu risināšanai (nosaka priekšmeta skolotājs), kā arī darbam ar talantīgajiem skolniekiem.

9.5. Skolotājs konsultācijas tēmu un skolēnu apmeklējumu fiksē e-klases konsultāciju žurnālā.

 

Skolotājs ir tiesīgs atteikt konsultāciju skolēniem, kuriem ir neattaisnoti stundu kavējumi, ir disciplīnas pārkāpumi vai kuri regulāri nepilda mājas darbus.

1. - 12. klašu konsultācijas

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 1. – 3.klašu konsultācijas

2021. / 2022.m.g.

 

Nr.

Vārds, uzvārds

Klase, māc. priekšmets

Konsultācijas diena

Laiks

Kabinets

1

 

Dace Ozoliņa

 

1.a

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

13.00 – 13.40

8.00 – 8.20

8.00 – 8.24

33

2

Agita Dreimane

 

1.b

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

13.50 – 14.10

8.05 – 8.19

13.10 – 14.00

38

3

 

Inta Kleinberga

 

1.c

Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena 

8.00 – 8.25

13.10 – 13.56

8.00 – 8.25

36

4

 

Veronika Budrecka

 

1.d

Pirmdiena

Piektdiena

8.00 – 8.25

8.00 – 8.25

13.00 – 13.46

39

5

Andra Vilcāne

1.e

Ceturtdiena

Piektdiena

8.00 – 8.24

12.20 – 13.20

 

40

 

 

 

 

 

 

6

 

Ērika Krastiņa

 

2.a

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

11.25 – 11.45

11.25 – 11.45

13.25 – 14.21

310

7

 

Linda Todosijčuka

 

2.b

Pirmdiena

Otrdiena

8.00 – 8.30

8.00 – 8.26

13.50 – 14.30

Bibliotēka309

8

 

Vaira Krūmiņa

 

2.c

Otrdiena

 

Piektdiena

11.25 – 11.45

14.10 – 15.10

8.00 – 8.22

308

 

9

 

Dace Krūze

 

 

2.d

 

Pirmdiena

Otrdiena

Ceturtdiena

11.25 – 11.45

14.10 – 15.10

11.25 – 11.45

307

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Ināra Knitnere

3.a

 

Piektdiena

 

13.00 – 14.48

 

34

 

11

 

Ilze Poņemecka

 

3.b

Otrdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

14.00 – 14.40

8.00 – 8.20

8.00 – 8.20

13.05 – 13.33

31

 

12

 

Aija Grulle

3.c

Pirmdiena

Otrdiena

Piektdiena

8.00 – 8.20

8.00 – 8.20

13.00 – 13.56

32

13

Zita Tapiņa

3.d

Otrdiena

 

13.50 – 15.38

 

35

 

 

 

 

 

 

 

18

 

Gunta Danela

Mūzika

1. - 3.kl.

Otrdiena

8.00 – 8.20

13.30 – 13.50

37

40

 

19

 

Ineta Feldmane

Vācu valoda

Pirmdiena

14.20 – 15.28

37

 

20

 

Liāna Tarasenko

Vācu valoda

Trešdiena

14.10 – 15.34

10-05

21

Jūlija Andiņa

 

Vācu valoda

 

 

Ceturtdiena

13.20 – 14.44

10 – 06

10 – 07

22

Inga Moldovana

Vācu valoda

Otrdiena    

Trešdiena

Piektdiena

14.20 – 15.00

14.20 – 15.00

14.20 – 14.42

009

23

Ineta Melnozola

Vācu valoda

Trešdiena

 

Piektdiena

8.00 – 8.30

14.18 – 15.00

8.00 – 8.30

10 – 14

 

24

 

Gundega Muižniece

Vācu valoda

Trešdiena

13.30 – 15.12

112

 

 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 4. - 9. klašu konsultācijas

 2021./2022.m.g.

 

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

 

Konsultācijas diena

Laiks

Telpa

Zanda Alpa

Ķīmija

 

Trešdiena

Piektdiena

 

11.30 – 11.54; 14.00 – 15.00

8.20 -9.20

20.

Jūlija Andiņa

Vācu valoda

 

Ceturtdiena

13.20 – 14.44

10 - 06.     10 – 07.

Sanita Arāja

Vācu valoda

 

Pirmdiena

8.00 -  8.18; 14.10 – 15.10

13.

Karina Atāla

Matemātika

 

Trešdiena

Piektdiena

16.00 – 18.02

11.55 – 12.35

21.

Alla Avlasa

Krievu  valoda

 

Ceturtdiena

8.00 – 8.30

017.

Jolanta Atmata

Franču valoda

 

Otrdiena    

Trešdiena

16.40 – 17.00

15.40 – 16.00

213.

413.

Svetlana Biktimirova

Angļu valoda

 

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 15.52

14.20 - 15.00

25.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija

 

Pirmdiena    

Trešdiena

 

15.00 – 15.54

15.00 – 15.54

110.

Ineta Bumbiere

Mūzika

 

Pirmdiena

14.20 – 14.44

93.

Agita Čakša

Mūzika

 

Trešdiena

15.10 – 15.50

30.

Diāna Dobele

Angļu valoda

 

Otrdiena    

14.20 – 15.02

11.

Zanda Dreimane

Latviešu valoda un literatūra

 

Pirmdiena    

Otrdiena

 

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30;

15.00 – 16.30         ZOOM

112.

213.

Pēc vienoš.

Ance Elstiņa

Dabaszinības mājturība un tehnoloģijas

Otrdiena    

Ceturtdiena

13.30 – 14.00

13.30 – 14.30

202.

Linda Eniņa

Vācu valoda

 

Otrdiena    

14.10 – 15.40

113.

Vendija Ēķupe

Datorika

Matemātika

Otrdiena    

Trešdiena

15.10 – 15.50

15.10 – 16.24

101.

26.

Solvita Frišfelde

Informātika,

datorika

 

Ceturtdiena

7.45 – 8.25

422.

Ginta Kaire

 

Sports

 

Ceturtdiena

14.30 – 15.10

Sporta zāle

Aija  Helmūte

Angļu valoda

 

Ceturtdiena

14.20 – 15.00

30.

Raivis Karzons

Informātika, dizains un tehnoloģijas

 

Pirmdiena

15.00 – 16.00

423.

Gunita Kīle-Sisene

Vācu valoda

Otrdiena    

Trešdiena

14.10 – 14.40

15.00 – 15.30

15.

Normunds Knitners

Fizika

Otrdiena    

Trešdiena

16.00 – 17.15

16.00 – 17.00

28.

Inese Krasta

Bioloģija

Ceturtdiena

Piektdiena

15.55- 17.20

15.55- 17.20

19.

Kristīne Kupše

Vizuālā māksla

 

Otrdiena 

15.00 – 16.42

112.

Laura Lauberga - Nikolova

Vēsture

Pirmdiena    

Trešdiena

15.10 – 15.50

15.10 – 15.50

25.

Ineta Leiguda

Latviešu valoda un literatūra

Trešdiena

Ceturtdiena

13.20 – 14.42

14.10 – 15.00

25.

Laila Lejniece

Matemātika

Pirmdiena    

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 15.50

14.20 – 15.01

13.30 – 14.11

22.

201.

302.

Laura Mauliņa

Latviešu valoda un literatūra

 

Otrdiena   

13.30 – 16.00

302.

Ineta Melnozola

Vācu valoda

Trešdiena

Piektdiena

8.00 – 8.30; 14.18 – 15.00

8.00 – 8.30

10 – 14.

Inga Moldovana

Vācu valoda

Otrdiena    

Trešdiena

Piektdiena

14.20 – 15.00

14.20 – 15.00

14.20 – 14.42

009.

Gundega Muižniece

Vācu valoda

 

Trešdiena

13.30 – 15.12

112.

Kristīne Novade

Latviešu valoda un literatūra.

 

Trešdiena

15.10 – 15.50

108.

Valentīna Pocjute

Sports

 

Piektdiena

14.20 – 15.00

Sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

 

Trešdiena

15.10 – 16.10

Sporta zāle

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

 

Otrdiena

13.30 – 15.30

10 – 06.

Kristīna Račinska

Angļu valoda

 

Pirmdiena

Piektdiena

15.00 – 16.00

13.00 – 13.42

75.

Daiga Saldeniece

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena    

Ceturtdiena

13.30 – 14.14

13.20 – 15.00

301.

Daiga Sirmoviča

Matemātika

 

Pirmdiena

14.30  - 17.25

107.

Egija Romanovska

Matemātika

 

Piektdiena

14.30 – 16.24

301.

Ina Sproģe

Dizains, mājturība un tehnoloģijas

 

Piektdiena

14.10 – 14.50

50.

Ilze Sproģe

Vēsture

Otrdiena    

Trešdiena

15.10 – 16.40

15.10 – 16.40

207.

210.

Helita Stālberga

Bioloģija, dabaszinības

Pirmdiena    

Trešdiena

 

15.10 - 17.00

16.00 – 17.10

19.

Santa Stocka

Vācu valoda

 

Trešdiena

15.55 – 16.55

107.

Ina Stola

Ģeogrāfija, ķīmija

Otrdiena    

Ceturtdiena

16.00 – 17.38

14.10 – 15.10

20.

106.

Arta Strakša

Teātra māksla

 

Trešdiena

8.00 – 8.30

Sporta zāle

Danute Sungaila

Vācu valoda

 

Ceturtdiena

14.12 – 15.00

10 – 11.

Paula Šereiko

Latviešu valoda un literatūra

 

Trešdiena

Ceturtdiena

13.30 – 15.30

14.20 – 15.02

201.

Sanita Šķubura

Latviešu valoda un literatūra

 

Trešdiena

13.30 – 14.00

16.00 – 16.30

Bibliotēka

Ineta Šnepe

Matemātika

 

Trešdiena

Ceturtdiena

15.00 – 16.30

13.30 – 15.00

30.

25.

Sanda Špude

Vācu valoda

 

Otrdiena

14.10 – 15.28

113.

Kristīne Šulmane

Vizuālā māksla

 

Trešdiena

15.10 – 15.50

59.

Agnis Timermanis

Sociālās zinības, vēsture

 

Pirmdiena

Otrdiena

14.20-15.00

16.00 – 17.50

14.

Biruta Tjurina

Sports

 

Pirmdiena

15.10 – 15.40

Sporta zāle

Antra Tomaša

Dizains, mājturība un tehnoloģijas

 

Trešdiena

15.00 – 15.42

012.

Inta Tučina

Matemātika

Pirmdiena   

Trešdiena

Ceturtdiena

14.10 – 14.55; 14.55-15.46

13.30 – 14.10;  15.00 – 15.40

14.10  - 14.50

12.;111.

13.;  23.

112.

Arta Tukšeniece

Sociālās zinības, vēsture

 

Pirmdiena    

Trešdiena

14.20 – 15.46

15.10 – 15.50

 

202.

111.

 

Gunta Zara

Ģeogrāfija

 

Pirmdiena

Piektdiena

7.50 – 8.30

15.00 – 15.44

211.

Gita Zemarāja

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena    

Otrdiena

Piektdiena

14.10 – 14.56

110.

107.

12.

Gita Zommere

Vācu valoda

Pirmdiena    

Otrdiena

14.10 – 15.10

14.10 – 14.46

10 – 07.

 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 10. - 12. klašu konsultācijas

 2021./2022.m.g.

 

Skolotāja vārds, uzvārds

Mācību priekšmets

 

Diena

Laiks

Telpa

Zanda Alpa

Ķīmija

 

Trešdiena

 

Piektdiena

 

11.30 – 11.54;

14.00 – 15.00

8.20 -9.20

20.

Sanita Arāja

Vācu valoda

 

Pirmdiena

8.00 -  8.18;

14.10 – 15.10

13.

Jolanta Atmata

Franču valoda

Otrdiena    

Trešdiena

16.40 – 17.00

15.40 – 16.00

213.

413.

Artūrs Ausējs

Dizains un tehnoloģijas

Programmēšana

Otrdiena

 

7.50 – 8.30

 

101.

Juta Birzniece

Ģeogrāfija

Pirmdiena    

Trešdiena

15.00 – 15.54

15.00 – 15.54

110.

Diāna Dobele

Angļu valoda

 Otrdiena    

14.20 – 15.02

11.

Zanda Dreimane

Latviešu valoda un literatūra

Pirmdiena    

Otrdiena

 

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30;

15.00 – 16.30  Zoom

112.

213.

pēc vienoš.

Ance Elstiņa

Dabaszinības, mājturība un tehnoloģijas

Otrdiena    

Ceturtdiena

13.30 – 14.00

13.30 – 14.30

202.

Linda Eniņa

Vācu valoda

 

Otrdiena    

14.10 – 15.40

113.

Solvita Frišfelde

Informātika,

Datorika

Dizains un tehnoloģijas

 

Ceturtdiena

7.45 – 8.25

422.

Ginta Kaire

 

Sports

 

Ceturtdiena

14.30 – 15.10

Sporta zāle

Raivis Karzons

Informātika

Datorika

Dizains un tehnoloģijas

 

Pirmdiena

15.00 – 16.00

423.

Inese Krasta

Bioloģija

 

Ceturtdiena

Piektdiena

15.55- 17.20

15.55- 17.20

19.

Olga Maļkova

Matemātika

 

Pirmdiena

Trešdiena

 

7.45 – 8.30

7.45 – 8.30

 

210.

207.

Valda More

Latviešu valoda un literatūra

 

Otrdiena 

8.30 – 9.10

76.

Sanita Pārpuce

Matemātika

 

Otrdiena

Piektdiena

7.50 – 8.30

14.10 – 15.48

207.

208.

Ilze Pāvelsone

Vizuālā māksla

 

Otrdiena 

15.00 – 16.42

112.

Valentīna Pocjute

Sports

 

Piektdiena

14.20 – 15.00

Sporta zāle

Rolands Pocjutis

Sports

 

Trešdiena

15.10 – 16.10

Sporta zāle

Valdis Priedols

Fizika

 

Pirmdiena

Ceturtdiena

15.50 – 17.34

8.30 – 9.10

28.

Andrejs Putniņš

Angļu valoda

 

Otrdiena

13.30 – 15.30

10 – 06.

Kristīna Račinska

Angļu valoda

 

Pirmdiena

Piektdiena

15.00 – 16.00

13.00 – 13.42

75.

Ludmila Semjonova

Krievu valoda

Otrdiena    

Trešdiena

15.50 – 16.50

15.00 – 15.30

208.

211.

Dace Smāģe

Angļu valoda

 

Trešdiena

Piektdiena

11.40 – 12.20

14.10 – 14.54

206.

Ilze Sproģe

Vēsture

Vēsture un sociālās zinātnes

Otrdiena

Trešdiena

15.10 – 16.40

15.10 – 16.40

207.

210.

Simona Stalidzāne

Latviešu valoda un literatūra

Otrdiena    

Ceturtdiena

Piektdiena

15.00 -16.00

18.00 -19.00 Zoom

15.00 -16.00

212.

pēc piepras.

212.

Santa Stocka

Vācu valoda

 Trešdiena

15.55 – 16.55

107.

Arta Strakša

Teātra māksla

 Trešdiena

8.00 – 8.30

Sporta zāle

Agnis Timermanis

Sociālās zinības

Vēsture

Komerczinības

Politika

 

Otrdiena

15.10 – 17.40

14.

Biruta Tjurina

Sports

 

Pirmdiena

15.10 – 15.40

Sporta zāle

Elīna Triščenko

Angļu valoda

Otrdiena

Piektdiena

7.50 – 8.28

7.50 – 8.28

010.

Gunta Zara

Ģeogrāfija

 

Pirmdiena

Piektdiena

7.50 – 8.30

15.00 – 15.44

211.

Normunds Zīverts

Matemātika

Pirmdiena

 

Trešdiena

Piektdiena

17.00 – 17.50

 

7.50 – 8.28

7.50 – 8.28

e - klases videosaziņa

213.

213.

 

 

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs