Apbalvojumu sistēma

 Punktu skaits, balvas

1. – 3. klase

Iegūtie punkti

Balvas

350

 

700

 

1050

 • Muzejpedagoģijas nodarbība (15 EUR)
 • Galda spēles (15 EUR)
 • Saldējums klasei (15 EUR)
 • Klases pasākums

1300

 • Piknika grozs (30 EUR)
 • Nakts skolā

4. – 6. klase

Iegūtie punkti

Balvas

350

 

700

 

1100

 • Iespēja labot 1 summatīvo vērtējumu trīs mācību priekšmetos divu nedēļu laikā pēc balvas piešķiršanas *
  • Klases pasākums visas dienas garumā vai aktivitāte ar materiālu atbalstu līdz 15 EUR

1350

 • Nakts skolā
 • „10” vienā mācību priekšmetā pēc skolēnu izvēles **
 • Materiāls atbalsts atpūtas aktivitātei līdz 30 EUR

7. – 9. klase

Iegūtie punkti

Balvas

400

 

800

 

1200

 • Citādas mācību stundas (diena bez skolas somas)***
 • Iespēja labot 1 summatīvo vērtējumu trīs mācību priekšmetos divu nedēļu laikā pēc balvas piešķiršanas*
 • Klases pasākums visas dienas garumā vai aktivitāte ar materiālu atbalstu līdz 15 EUR

1500

 • Nakts skolā
 • „10” vienā mācību priekšmetā pēc skolēnu izvēles**
 • Amnestijas laiks divas nedēļas pēc balvas piešķiršanas – iespēja labot vienu  summatīvo vērtējumu  visos mācību priekšmetos****
 • Materiāls atbalsts klases aktivitātei līdz 30 EUR

Ja 1. un 2. līmeņa balvām nepieciešams finansējums, par to vecāki vienojas vecāku sapulcēs un nodrošina to. Ja 1. un 2. līmeņa balvas saistās ar mācību stundu kavēšanu, tās tiek realizētas ne ātrāk, kā pēc 4.mācību stundas. Par šo balvu saņemšanu (organizēšanu) atbildīgi klašu audzinātāji.

* Vērtējumu uzlabošanas procesu uzrauga klases audzinātājs (iespējami izņēmumi attaisnojošu iemeslu dēļ).

** „10” vienā priekšmetā var saņemt, ja skolēnam attiecīgajā mācību priekšmetā nav nevienas neattaisnoti kavētas mācību stundas un neviena negatīvā uzvedības ieraksta e-klasē. Vērtējumu var paaugstināt ne vairāk kā par vienu balli. Summatīvais vērtējums e-klasē tiek dokumentēts pēc izstrādāta SLA (skat. pielikumā).

*** Aktivitātes organizē klases audzinātājs, sadarbojoties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

****Amnestijas procesu uzrauga klases audzinātājs.

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs