Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas piedalīšanās projektos 2018./2019. m.g.

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Mazā komercskola

Sadarbībā ar BA Turība

A. Gineite

2.

Jauno komersantu skola

Sadarbībā ar BA Turība

A. Gineite

3.

Jaunie uzņēmēji

Sadarbībā ar BA Turība

J. Birzniece

4.

Jauno ģeogrāfu skola

Sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

J. Birzniece

5.

Sporto visa klase

Latvijas olimpiskā komiteja

V. Pocjute

I. Sproģe

6.

Bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Zaļā josta

I. Stola

7.

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

S. Šķubura

8.

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālais fonds

A. Aizkalne

K. Novade

9.

„Piens un augļi skolai”

Eiropas Komisija

A. More

10.

Erasmus+ „Exchanges for All”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

L. Lauberga – Nikolova

11.

Nordplus Junior „International Dimension as Learning Tool”

Ziemeļu Ministru padome

L. Lauberga – Nikolova

12.

Erasmus+ „Eiropas integrācija un bēgļu politika”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

S. Arāja

13.

Erasmus+ „Dialog der Weltreligionen”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

S. Biktimirova

14.

Erasmus+ „DALP 5. Vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide caurviju prasmju apgūšanā un izmantošanā”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

L. Lauberg – Nikolova

15.

Erasmus+ „DALP 5. Vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide CLIL metodes izmantošanā”

Eiropas Savienības programma Erasmus+

L. Lauberga – Nikolova

16.

„Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

ASV vēstniecība Rīgā

A. Krūma

17.

Lasītveicināšanas programma „Mūsu mazā bibliotēka”

ES programma „Radošā Eiropa”

L. Andersone

18.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma”

Kultūras ministrija

I. Bumbiere

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs