Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas piedalīšanās projektos 2017./2018. m.g.

  • Drukāt

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

Atbildīgais

1.

Mazā komercskola

Sadarbībā ar BA Turība

A. Gineite

2.

Jauno komersantu skola

Sadarbībā ar BA Turība

A. Gineite

3.

Jaunie uzņēmēji

Sadarbībā ar BA Turība

J. Birzniece

4.

Jauno ģeogrāfu skola

Sadarbībā ar LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti

J. Birzniece

5.

Sporto visa klase

Latvijas olimpiskā komiteja

V. Pocjute

A. Vilcāne

6.

Bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Zaļā josta

I. Stola

7.

Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

LR Kultūras ministrija un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs

S. Šķubura

8.

„Piens un augļi skolai”

Eiropas Komisija

A. More

9.

Erasmus+ „Exchanges for All”

Eiropas Savienība

L. Lauberga - Nikolova

10.

Erasmus+ „Eiropas integrācija un bēgļu politika”

Eiropas Savienība

S. Arāja

11.

Erasmus+ „Dialog der Weltreligionen”

Eiropas Savienība

S. Biktimirova

12.

Erasmus+ „DALP 5. vidusskolas pedagogu profesionālā pilnveide CLIL metodes izmantošanā”

Eiropas Savienība

L. Lauberga – Nikolova

13.

„Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

ASV vēstniecība Rīgā

A. Krūma

14.

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Eiropas Sociālais fonds

A. Aizkalne

K. Novade