2005./2006.m.g.

  • Drukāt

 

 

 

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Mācību  satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.

ESF

2.

Mācību kvalitātes paaugstināšana dabaszinībās – 1.kārta.

Liepājas pilsētas IP

3.

Dziesmu tilts starp Oldenburgu un Liepāju.

Liepājas pilsētas IP

4.

Eņģeļu darbnīca.

Liepājas pilsētas IP

5.

Liepājas pilsētas vispārizglītojošo skolu 4.klašu skolēnu radošo darbu konkurss.

Liepājas pilsētas IP

6.

Mācību kvalitātes paaugstināšana dabaszinībās – 2.kārta.

Liepājas pilsētas IP

7.

Gaisa piesārņojums Liepājā.

Liepājas pilsētas IP

8.

Viegls darbs ārzemēs.

IOM (Starptautiskā Migrācijas organizācija)

9.

Um uns herum. ( Mums visapkārt.)

Gētes institūts (Vācija)

10.

Drošības  maršruts.

GTZ ( Vācija )

11.

Jugend debatiert. ( Jaunatne debatē.)

Gētes institūts (Vācija)

12.

Europa aus Klagensfurt.

Austrija

13.

Dabas vērotāji.

WWF – pasaules dabas aizsardzības fonds

14.

Zaļā punkta skola.

Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

15.

Ozonam draudzīgā skola

Latvijas ģeoloģijas un metereoloģijas dienest

16.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

Vācija

17.

Masu mediji.

Vācija