2006./2007.m.g.

  • Drukāt

 

 

 

 

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Mācību satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.

   ESF

2.

Mācību kvalitātes paaugstināšana dabaszinībās - 3.kārta.

   Liepājas pilsētas IP

3.

Skolēnu vasaras nometne „DALPUKŠI”

   Liepājas pilsētas Dome,skolas līdzfinansējums

4.

Dziesmu tilts starp Horvātiju un Liepāju. (Kora koncertturneja.)

   Pašfinansējums

5.

Dziesmu tilts starp Norvēģiju un Liepāju. (Kora koncertturneja.)

   Pašfinansējums

6.

Sākumskolas skolotāju un Gēteborgas (Zviedrija) skolotāju pieredzes apmaiņa.

   Pašfinansējums

7.

  1. 1.Skolu sadraudzība:
    1. 1)Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāzijai ar vidusskolas skolēniem,

2)   Darmštates skolai ar pamatskolas skolēniem.

   Pašfinansējums, Vācija

8.

Junior Achievement – Latvija

   Pašfinansējums

9.

Drošības  maršruts.

   GTZ (Vācija)

10.

Europahaus Klagensfurt

   Austrija

11.

Zaļā punkta skola.

   Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

12.

Ozonam draudzīgā skola

   Latvijas ģeoloģijas un metereoloģijas dienests

13.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

   Vācija

14.

Masu medija.

   Vācija

15.

Patvēruma meklētājs un kultūras atšķirības.

   IOM (Starptautiskā Migrācijas organizācija)

16.

Um uns herum. (Mums visapkārt.)

   Gētes institūts (Vācija)