2007./2008.m.g.

 

 

 

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Mācību  satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.

   ESF

2.

Ieteikumu izstrāde pedagogu profesionālās karjeras attīstības modelim atbilstīgi izveidotajai pedagopgu tālākizglītības sistēmai.

   ESF

3.

Skolēnu vasaras nometne „DALPUKŠI”

   Liepājas pilsētas Dome, skolas līdzfinansējums

4.

Skolas kora dienas Francijā

   Pašfinansējums

5.

Pamatskolas kora dienas Itālijā

   Pašfinansējums

6.

1. – 9.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Latvijas vai Lietuvas skolām.

   Pašfinansējums

7.

    1. Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāzijai ar vidusskolas skolēniem,

       2) Darmštates skolai ar pamatskolas skolēniem.

   Pašfinansējums, Vācija

8.

Junior Achievement – Latvija

   Pašfinansējums

9.

Drošības  maršruts.

   GTZ (Vācija)

10.

Europahaus Klagenfurt

   Austrija

11.

Zaļā punkta skola.

   Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

12.

Es pats - Latvija

   VJIC

13.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

   Vācija

14.

Masu medija.

   Vācija

15.

Patvēruma meklētājs un kultūras atšķirības.

   IOM (Starptautiskā Migrācijas organizācija)

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs