2008./2009.m.g.

  • Drukāt

 

 

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Mācību  satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.

ESF

 

2.

1. – 4.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Jūrmalas sākumskolu „Taurenītis”

Pašfinansējums

3.

Skolu sadraudzība:

  1. 1)Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāzijai ar vidusskolas skolēniem,
  2. 2)Darmštates skolai ar pamatskolas skolēniem.

Pašfinansējums,

Vācija

4.

Spēļu kārtis Latvijas vēsturē

Liepājas pilsētas IP

5.

Junior Achievement – Latvija

Pašfinansējums

6.

Drošības  maršruts.

GTZ ( Vācija )

Vācu biedrība Latvijā

7.

Europahaus Klagenfurt

Austrija

8.

Zaļā punkta skola.

 

Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

9.

Es pats - Latvija

VJIC

10.

Dabas vērotāji.

  • Jūras programma.
  • Ezeru un upju programma.

BVS

11. 

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

Vācija

12.

Kombinētā izglītības sistēma – Turcija (Mūžizglītības programma)

COMENIUS

 finansējums

13.

Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

14.

Konkurss – skate „Mana skola”

IZM VJIC

15.

ZZ Čempionāts

TELE 2, Avantis