2010./2011.m.g.

 

Nr.

Projekta nosaukums

Finansētājs

1.

Mācību  satura izstrādne un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos.

ESF

 

2.

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.

ESF

3.

Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

ESF

4.

5. – 9.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Rīgas valsts vācu ģimnāziju

Pašfinansējums

5.

1. – 4.klašu skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Āgenskalna sākumskola

Pašfinansējums

6.

10. – 12.klašu skolotāju pieredzes brauciens uz Talsu 2.vidusskolu

Pašfinansējums

7.

Skolu sadraudzība ar Hanoveras Sv. Urzulas ģimnāziju - pieredzes apmaiņa skolotājiem

Pašfinansējums,

Vācija

8.

Junior Achievement – Latvija

 

Pašfinansējums

9.

Drošības  maršruts.

GTZ ( Vācija )

Vācu biedrība Latvijā

10.

Europahaus Klagenfurt

Austrija

 

11.

Zaļā punkta skola.

 

Sabiedriskā org. “Latvijas Zaļais punkts”

12.

Dabas vērotāji.

Jūras programma.

Ezeru un upju programma.

BVS

13.

Marienthal. Europaer gegen das Vergesen (Eiropieši pret aizmiršanu.)

ES, Vācija

14.

Marienthal.Erinnern fur die Zukunft (Atmiņas nākotnei.)

ES, Vācija

15.

 Apakšprogramma "Bērnu žūrija"

VKF kultūras programmas "Lasīšanas veicināšana"

16.

 ZZ Čempionāts

TELE 2, Avantis

 

Share
Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs